Home » » sản xuất standee khung sắt

sản xuất standee khung sắt

san xuat standee, standee khung sat
Bảng hiệu SG chuyên sản xuất các loại standee sắt mô phỏng người, mô phỏng sản phầm ( gọi tắt standee mô hình)
 * Quy cách standee mô hình sản phẩm
- Chất liệu: format + khung sắt + in pp  
- Quy cách:
+ Gia công định hình sản phẩm Format
+ Khung sắt + sơn
+ In pp dán lên
standee khung sat
standee khung sat