Home » » ĐÁNH VỢ

ĐÁNH VỢ

Khi một người chồng đánh vợ của anh ta, đa số các bà vợ Việt Nam sẽ nói ngay: "Em làm gì sai mà anh lại đánh em? Nhưng có lẽ họ nên nói câu: "Em có làm gì sai thì anh cũng không có quyền được đánh em"